Jak w kwartał zrealizować cele roczne i mieć spokojną głowę?

Nowa metoda zarządzania operacjami w business services.

Webinar dla liderów zespołów business services i obsługi klienta

21 lutego 15:00 - 16:00

Poznaj więcej szczegółów

Jeśli na liście Twoich celów na 2024 rok jest znacząca poprawa:

🔹 Produktywności,

🔹 Terminowości realizacji spraw/ satysfakcji klientów,

🔹 Jakości procesów,

🔹 Oraz zaangażowania zespołu,

To poznaj nową metodę automatyzacji zarządzania operacyjnego w zespołach business services i obsługi klienta.

Zobacz studia przypadków wdrożeń, w ramach których zespoły uwolniły od 15 do 30% czasu zespołu oraz 2-5 razy skróciły czas realizacji spraw.

Albert Einstein powiedział: “Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać lepszych rezultatów”. Doświadczenia w wielu zespołów business services pokazują, że niewielka zmiana w zarządzaniu operacjami może mieć olbrzymi wpływ na wyniki.


Odkryj, jak:

  1. Zrozumieć wpływ obecnego modelu zarządzania na terminowość, produktywność, jakość i zaangażowanie pracowników.
  2. Zautomatyzować najlepsze praktyki Doskonalenia Operacyjnego, takie jak praca w skupieniu, zarządzanie oparte na mocnych stronach, zrównoważony podział pracy, wirtualna tablica zespołu.
  3. Budować zespołowość i zaangażowanie w hybrydowym środowisku pracy.
  4. Skutecznie wdrożyć nowe rozwiązania bez zaangażowania IT.
  5. Sprawdź, dlaczego nowa metoda daje zwrot z inwestycji w przeciągu 1-2 miesięcy.

Ten 60-minutowy webinar jest idealny dla liderów business services i liderów zespołów obsługi klienta, którzy pragną uwolnić czas zespołu, osiągnąć zielone SLA, zminimalizować liczbę eskalacji, oraz podnieść zaangażowanie pracowników i morale zespołu.

Zapisz się teraz: