Uwolnienie niewykorzystanego potencjału GBS.

Jak zwiększyć produktywność o 30% i skrócić czas realizacji spraw o 300% bez zaangażowania IT?

AMS Case Study.

Webinar dla liderów zespołów business services i obsługi klienta.

Wydarzenie w języku angielskim.

28.09.2023 15:00

Zapisz się

Webinar prowadzą:

Katarzyna Lachman-Fullarton,

Regional Head of Operations
Alexander Mann Solutions

Krzysztof Pimpicki

CEO, Założyciel
Harmodesk

Uwolnij dotychczas niewykorzystany potencjał dzięki nowej metodzie zarządzania operacjami.

Wiele Centrów często postrzega swoją organizację pracy zespołowej jako wysoce zoptymalizowaną. Alexander Mann Solutions miał taką samą perspektywę, dopóki nie przeprowadził pilota automatyzacji zarządzania operacyjnego.

Zaskakujące jest to, że nadal istnieje wiele obszarów procesów, w których można łatwo osiągnąć większą wydajność przy bardzo niskich kosztach. 

Dołącz do tej sesji, aby poznać metodę zastosowaną przez AMS, by poprawić wyniki. Zobacz, w jaki sposób automatyzacja operacji umożliwiła im podniesienie wydajności na wyższy poziom. Wdrożenie odbyło się bez zaangażowania personelu IT, a zwrot z inwestycji był
w okresie krótszym niż 3 miesiące.

Dowiedz się, jak osiągnąć wzrost wydajności, zmieniając sposób zarządzania operacjami.

  • Odkryj swój niewykorzystany potencjał. Zidentyfikuj typowe problemy wynikające z dotychczasowych sposobów zarządzania operacyjnego. Wnioski i dane oparte są na badaniach przeprowadzonych z ponad 500 zespołami Business Services. 
  • Otrzymaj narzędzie do analizy porównawczej praktyk zarządzania operacjami.
  • Poznaj studium przypadku AMS GBS, w tym wnioski wyciągnięte z wdrożenia w złożonym, dojrzałym i wrażliwym na kontakt z klientem środowisku pracy.
  • Poznaj nowe podejście do zarządzania zespołami operacyjnymi. Zrozum możliwości i zagrożenia, jakie zautomatyzowane zarządzanie operacjami przyniesie hybrydowemu modelowi pracy, zaangażowaniu, produktywności, terminowości i standaryzacji procesów.
  • Dowiedz się, w jaki sposób zautomatyzowana alokacja zadań upraszcza środowisko pracy, eliminuje brak widoczności statusu zadań oraz KPI, niezrównoważone obciążenie zadaniami
    i powtarzające się problemy z jakością.