Harmodesk to skarbnica danych i wizualizacji
Stale zbierane przez program dane o pracy zespołu, stanowią źródło wielu użytecznych wizualizacji, które umożliwiają Ci bieżący monitoring statusów realizacji zadań zespołu. 

Tutaj widzisz dynamiczny przepływ zadań w ciągu dnia roboczego. 
Analizuj dane długookresowe
Harmodesk zapewnia Ci pełną widoczność pracy członków zespołu umożliwiającą codzienne zarządzanie. Zbierane w ten sposób dane, możesz również wykorzystać w perspektywie długookresowej dzięki bezpośredniemu połączeniu Harmodesk z BI Qlik.
 
Dostajesz zestaw 100 sprawdzonych i gotowych do użycia arkuszy średnio i długookresowych. Dzięki intuicyjnym wizualizacjom masz pod ręką czytelne wykresy pomocne w realizacji celów długookresowych.

Monitoruj efektywność zespołu, identyfikuj i eliminuj marnotrawstwa, wdrażaj usprawnienia i zyskaj dowody na ich skuteczność.

Miej pewność, że opierasz swoje decyzje na faktach. Zdobądź konkretne argumenty do rozmów z zarządem, klientami i biznesem.
Zadowolony z postępów zespołu?
Masz już pierwszy obraz bieżącej pracy Twojego zespołu. Pewnie chciałbyś zidentyfikować wąskie gardło, które stoi za backlogiem i usunąć jego przyczynę.

Zawsze, jeżeli chcesz sięgnąć po bardziej precyzyjne dane, możesz sięgnąć po szczegółowe raporty klikając w linki pod interesującymi cię danymi.

Pozwól, że tym razem Cię poprowadzimy.
Przeanalizuj status zadań wstrzymanych
W tym celu sięgasz po szczegółowe dane dotyczące wstrzymań. Zapoznaj się z danymi.
Zastanawiasz się co robią twoi pracownicy?
Sprawdźmy, na jakie konkretnie czynności Twoi pracownicy poświęcają czas pracy.
Skutecznie organizuj pracę zespołu
Harmodesk pozwala Ci śledzić w codziennej pracy zespołu terminowość, jakość i produktywność. Na podstawie danych identyfikujesz wąskie gardła i wprowadzasz usprawnienia.

Dostęp do niektórych danych mają również pracownicy. A to — w połączeniu z automatyczną dystrybucją zadań zapewniającą sprawiedliwy ich podział — zwiększa zaangażowanie pracowników. Nikt nie będzie narzekać, że to jemu zleciłeś zadanie.

System dawkuje je każdemu pracownikowi jedno po drugim. Dzięki temu każdy członek zespołu może w stu procentach skoncentrować się na tym, co robi. 

Ty nadajesz zadaniom priorytety i masz na bieżąco wiedzę o postępach pracy. Dzięki temu masz pewność, że priorytetowe zadania zostaną zrealizowane.
Panel użytkownika
Sprawdźmy czym jest Joker w praktyce
Panel użytkownika
Next
Status Zespołu
Status Zespołu
Spójrzmy teraz oczami menedżera na raporty.
Next
Status Zespołu
Pulpit
Status Zespołu
Zalogowani
5
Przeglądaj raport
5 - liczba twoich pracowników zalogowana w systemie
Przeglądaj raport (Not Completed Delayed IT)
Dalej
Wiesz, ile osób jest dzisiaj w pracy.
Zalogowani
5
Przeglądaj raport
Dalej
Zadania opóźnione
33
Przeglądaj raport
Wiesz, jaki macie backlog
Zadania opóźnione
33
Przeglądaj raport
Dalej
Nie rozpoczęte, na dzisiaj
2
Przeglądaj raport
Wiesz, ile zadań jest dzisiaj do wykonania.
Nie rozpoczęte, na dzisiaj
2
Przeglądaj raport
Dalej
Zawieszono dzisiaj
6
Przeglądaj raport
Wiesz, ile zadań jest zawieszonych.
Zawieszono dzisiaj
6
Przeglądaj raport
Dalej
Zakończone dzisiaj
219
Przeglądaj raport
Wiesz, ile zadań zrealizowali dziś Twoi pracownicy.
Zakończone dzisiaj
219
Przeglądaj raport
Dalej
Nie rozpoczęte, na jutro
0
Przeglądaj raport
Tu widzisz strukturę zdań oczekujących na realizację w lejku zadań (ich liczbę) w podziale na poszczególne procesy (księgowanie krajowe, księgowanie inne). Dzięki niemu dokładnie widzisz, które zadania najbardziej obciążą dziś Twój zespół.
Dalej
To jest wykres liczby zadań czekających na zakończenie, według wymaganego dnia ich realizacji. Pozwala Ci monitorować backlog.
Dalej
Tu widzisz liczby godzin pracy każdego z członków zespołu w konkretnym dniu. Można sprawdzić, czy praca jest równomiernie rozłożona na członków zespołu.
Dalej
Oto liczba godzin pracy całego Twojego zespołu w ciągu dnia, w podziale na: zadania zakończone, przerwania i wstrzymania. Ta ostatnia przyczyna to typowe marnotrawstwo — warto poznać szczegóły i wyeliminować.
Dalej
Przepracowany czas całego zespołu w podziale na konkretne rodzaje zadań. Dzięki temu dowiesz się, ile czasu pracownicy poświęcają na poszczególne zadania.
Zakończ product tour
Zadania zawieszone
67
Przeglądaj raport
67 - całkowita liczba zawieszonych zadań w lejku. Są to zarówno te zadania, które zostały zawieszone dziś, jak również w ciągu poprzednich dni.
Zadania zawieszone
67
Przeglądaj raport (Not Completed Delayed IT)
Dalej
Tu widzisz liczby zadań wstrzymanych przez każdego z Twoich pracowników. Dzięki nim wiesz, który pracownik ma największe problemy.
Dalej
Tu widzisz liczby wstrzymanych zadań według ich przyczyn. Widać, że jedną z kluczowych przyczyn backlogu jest klient Z, który dostarcza niekompletne faktury.
Dalej

Wykresy w Qlik