Panel użytkownika
Sprawdźmy czym jest Joker w praktyce
Panel użytkownika
Next
Status Zespołu
Status Zespołu
Spójrzmy teraz oczami menedżera na raporty.
Next
kowalski@bestbusinessservices.pl
Nowe zadania do wykonania
Czas pobrać pierwsze zadanie z lejka zespołowego.

Next
Stwórz nowe zadanie
Super! Stwórzmy teraz nowe zadanie, które zobaczysz w swoim lejku
Stwórz nowe zadanie
Next
PPTeam
Change
ALL
Change
Oto kostka pomiaru. To zadanie które możesz wybrać w procesie.
Next
Płatności
Wybierz pierwsze zadanie z procesu
Płatności
Next
Deklaracje + raporty
Księgowanie
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
Czynności administracyjne
Wybierz czym się teraz będziesz zajmować
Czynności administracyjne
Next
Deklaracje + raporty
Komunikacja
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
O, pojawił się Joker!
Jeżeli Twój pracownik widzi migający przycisk: Nowe zadanie do wykonania, na Panelu roboczym, oznacza to, że pojawiło się pilne zadanie. Zamiast realizować inne zadanie (np. kolejne zadanie administracyjne lub projektowe z kostki pomiaru) Twój pracownik powinien pobrać i zrealizować pilne zadanie. 

To tzw. Joker, zadanie o najwyższym priorytecie. Jeżeli chcesz, aby konkretne zadanie zostało pilnie zrealizowane, możesz delegować je pracownikom oznaczając statusem Jokera. Możesz również przyznać status Jokera określonemu rodzajowi zadań automatycznie dystrybuowanych pracownikom z systemów transakcyjnych. 

Dzięki temu masz pewność, że pilne zadania będą priorytetowo realizowane.

System zadba o to, aby zajęli się nimi pracownicy posiadający odpowiednie, zdefiniowane wcześniej, kompetencje, dzięki czemu proces realizacji przebiegnie maksymalnie efektywnie.

Zastosowanie

Spójrzmy w praktyce jak działa pobieranie zadania wykorzystując Harmodesk.
Zapraszam do zapoznania się z zadaniami rodziny Kowalskich,