Panel użytkownika
Sprawdźmy czym jest Joker w praktyce
Panel użytkownika
Next
Status Zespołu
Status Zespołu
Spójrzmy teraz oczami menedżera na raporty.
Next
kowalski@bestbusinessservices.pl
Nowe zadania do wykonania
Zaczynasz pracę, więc pobierz pierwsze zadanie do wykonania z lejka zespołowego
Next
Stwórz nowe zadanie
Super! Stwórzmy teraz nowe zadanie, które zobaczysz w swoim lejku
Stwórz nowe zadanie
Next
PPTeam
Change
ALL
Change
Oto kostka pomiaru. To zadanie które możesz wybrać w procesie.
Next
Płatności
Wybierz pierwsze zadanie z procesu
Płatności
Next
Deklaracje + raporty
Księgowanie
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
Czynności administracyjne
Wybierz czym się teraz będziesz zajmować
Czynności administracyjne
Next
Deklaracje + raporty
Komunikacja
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
Kostka pomiaru — dodatkowa opcja
Dzięki znanemu Ci już zielonemu przyciskowi: Nowe zadanie do wykonania, pobierane są zadania operacyjne, dystrybuowane automatycznie do członków zespołu (tzw. lejek zespołu). 

Są jednak takie zadania, których menedżerowie, np. nie chcą rozdzielać w ten sposób lub nie mogą tego zrobić. Np.: organizowane ad-hoc spotkania, obsługa maili, czynności administracyjne, rozwój kompetencji, czy projekty.

Czas trwania takich zadań również możesz mierzyć. Pozwala na to kostka pomiaru

Dzięki kostce pomiaru, masz bardziej kompletne informacje o czasie, którzy członkowie twojego zespołu poświęcają czas na różne zadania, poza zadaniami operacyjnymi.

Zastosowanie

Spójrzmy w praktyce jak działa pobieranie zadania wykorzystując Harmodesk.
Zapraszam do zapoznania się z zadaniami rodziny Kowalskich,