User dashboard
Sprawdźmy czym jest Joker w praktyce
Panel użytkownika
Next
Team's status
Status Zespołu
Spójrzmy teraz oczami menedżera na raporty.
Next
kowalski@bestbusinessservices.pl
A new task to complete
Czas pobrać pierwsze zadanie z lejka zespołowego.

Next
Create a new task
Super! Stwórzmy teraz nowe zadanie, które zobaczysz w swoim lejku
Stwórz nowe zadanie
Next
PPTeam
Change
ALL
Change
Oto kostka pomiaru. To zadanie które możesz wybrać w procesie.
Next
Płatności
Wybierz pierwsze zadanie z procesu
Płatności
Next
Deklaracje + raporty
Księgowanie
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
Administrative activities
Wybierz czym się teraz będziesz zajmować
Czynności administracyjne
Next
Declarations + reports
Communication
Verification
Closing the year
Work scheduling + mail
Oh, the Joker appears!
If your employee sees a flashing button: New task to complete, on the Dashboard Panel, this means that an urgent task has appeard. Instead of completing another task (e.g. another administrative or project task from the measurement cube) your employee should download and complete the urgent task.

This is so called Joker, the highest priority task. If you want a specific task to be completed urgently, you can dispatch it to employees by marking it with the Joker status. You can also grant Joker status to a specific type of task automatically distributed to employees from transaction systems.  

Thanks to that you can be sure that urgent tasks will be prioritized before completion.

The system will cause that the employees with appropriate, predefined competences will deal with that tasks, so that the implementation process runs as efficiently as possible.

Zastosowanie

Spójrzmy w praktyce jak działa pobieranie zadania wykorzystując Harmodesk.
Zapraszam do zapoznania się z zadaniami rodziny Kowalskich,