User dashboard
Sprawdźmy czym jest Joker w praktyce
Panel użytkownika
Next
Team's status
Status Zespołu
Spójrzmy teraz oczami menedżera na raporty.
Next
kowalski@bestbusinessservices.pl
A new task to complete
You're starting a work, so download the first task to complete from the team funnel
Next
Create a new task
Super! Stwórzmy teraz nowe zadanie, które zobaczysz w swoim lejku
Stwórz nowe zadanie
Next
PPTeam
Change
ALL
Change
Oto kostka pomiaru. To zadanie które możesz wybrać w procesie.
Next
Płatności
Wybierz pierwsze zadanie z procesu
Płatności
Next
Deklaracje + raporty
Księgowanie
Weryfikacja
Zamknięcie roku
Poczta + planowanie pracy
Administrative activities
Choose what you're going to deal now
Administrative activities
Next
Declarations + reports
Communication
Verification
Closing the year
Work scheduling + mail
Measuring cube — additional option
Thanks to the already familiar green button: New task to complete, operational tasks are downloaded, distributed automatically to team members (the so-called team funnel).  

However, there are some tasks that managers, for example, do not want to distribute in this way or cannot do so. E.g.: ad-hoc meetings, handling e-mails, administrative activities, competence development or projects.

You can also measure the duration of such tasks. The measurement cube allows you to do this.  

Thanks to the measurement cube, you have more complete information about which members of your team are spending time on various tasks in addition to operational tasks.

Zastosowanie

Spójrzmy w praktyce jak działa pobieranie zadania wykorzystując Harmodesk.
Zapraszam do zapoznania się z zadaniami rodziny Kowalskich,