Designed for you

Harmodesk is designed specially for Business Services and Back Office teams. It reflects the Lean and Continuous Improvement philosophy in a practical manner, providing data on which you can smooth and easy implement supportive actions for Lean and CI.

Dowiedz się więcej

Easy and friendly implementation

Harmodesk implementation is much faster compared to other solutions of an enterprise class. You don't have to conduct time-consuming integrations with other tools - almost all the time devoted during implementation is based on parameterization and adapting the tool to your needs and processes.

Dowiedz się więcej

Use good practices

Make use of our consultants' knowledge and experience to help you implement first changes and improvements. Make sure that your processes use market best practices and are adopted to your team's needs and expectations.

Harmodesk is built on the Salesforce architecture - the #1 cloud platform in the world. Thanks to that, it will provide your organization with security, scalability, and the ability to deploy simply and faster.

Learn more

Choose a plan for your team

Measure

już od
50 PLN
za użytkownika / miesiąc
 • Pomiar czasu realizacji zadania
 • Identyfikacja wtrzymań, przerwań uniemożliwiających realizację zadania
 • Raporty porównawcze i analityczne
 • Raportowanie czasu pracy
 • Wizualizacja produktywności zespołu
 • Focus mode:  Tryb realizacji tylko jednego zadania w danym czasie
Pełna tabela funkcjonalności

Flow

już od
za użytkownika / miesiąc
75 PLN
 • Pomiar czasu realizacji zadania
 • Raporty porównawcze i analityczne
 • Raportowanie czasu pracy
 • Wizualizacja produktywności zespołu
 • Focus mode:  Tryb realizacji tylko jednego zadania w danym czasie
 • Automatyczne przydzielanie zadań zgodnie z priorytetami
 • Raporty business intelligence
 • Pomiar opóźnień w realizacji zadania
 • Dashboard zespołowy (status i realizacja KPI)
 • Przydzielanie zadań wg kompetencji pracowników
 • Przydzielanie zadań wg indywidualnych preferencji pracowników
 • Integracja w jedną stronę - zasilanie informacjami o zadaniach do wykonania
 • Integracja API
 • Identyfikacja wtrzymań, przerwań uniemożliwiających realizację zadania
Pełna tabela funkcjonalności
per user / month
Measure
Flow
starting at
16 €
starting at
23 €
Task execution time measurement
Identification of suspensions, interruptions preventing task execution
Comparative and analytical reports
Work time reporting
Visualization of team productivity
Focus mode: Mode of execution of only one task at a given time
Business intelligence reports
Automatic task allocation according to priorities
Measurement of delays in task execution
Team dashboard (status and realization of KPIs)
Task allocation according to employees' competences
Task allocation according to individual employees' preferences
One-way integration - supplying information about tasks to be completed
API integration

Calculate the benefits for your organization of using Harmodesk - use the free time calculator.

Check out our offer.