Jak zorganizować pracę zespołu w trzech krokach? Przez najlepszy system organizacji pracy do szybkiego i trwałego wzrostu

Napięcia w obszarze: lider-pracownicy-praca zespołu, mogą przy niewielkim wysiłku organizacji stać się katalizatorami jej szybkiego i trwałego wzrostu. Kluczem do sukcesu jest skuteczny system organizacji pracy zespołów.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Krzysztof Pimpicki
CEO, Harmodesk & Positive Productivity
Michał Stangret
Evangelist, Harmodesk & Positive Productivity

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego z pozoru podobne organizacje z tej samej branży przejawiają tak różną sprawność w realizacji bieżących celów i  tempo wzrostu? Spójrz na twoją organizację bardzo praktycznie, przez pryzmat sześciu istotnychoddziaływań pomiędzy liderem, pracownikami i pracą zespołu.


Najważniejsze problemy:

Identyfikacja szans i zagrożeń - trójkąt potencjału

Realne koszty utrzymywania napięć

Skuteczna organizacja pracy zespołu krok po kroku - trójkąt wzrostu

Od uświadomienia potencjału zespołu do zielonych KPIs


Identyfikacja szans i zagrożeń. Trójkąt potencjału

Zacznijmy od sprawy najbliższej ciału lidera: czego na co dzień oczekujesz od twojego zespołu? Oto, jak wygląda schemat oddziaływań w tym zakresie pomiędzy tobą, jako liderem i członkami zespołu:


1. W kierunku skutecznego angażowania: lider-członkowie zespołu

1a. Po pierwsze chcesz, aby praca, którą ma wykonać twój zespół zawsze była realizowana poprawnie i terminowo, co stanowi istotny kierunek twojego oddziaływania na pracowników.

1b. Przyznaj jednak, że nie chcesz, aby twoi podwładni odczuwali przy tym nadmierną presję. Wiesz, jak cenni są dla organizacji i zdajesz sobie sprawę z ewentualnych kosztów związanych z ich utratą, spadkiem motywacji, osłabieniem zaangażowania.


Dlatego, jako lider musisz umiejętnie balansować pomiędzy tymi potrzebą 1a (poprawą wyników) i potrzebą 1b (uniknięciem presji na zespół). Prowadzi to do utrzymywania się stałego napięcia, między tym, czego chcesz i tym, czego się obawiasz, a zachowanie możliwie korzystnej równowagi, pochłania twój czas i energię.

Analogiczne napięcie jest również dostrzegalne na linii zaangażowania lidera w proces realizacji pracy zespołu.


2. Koordynacja pracy: lider-praca członków zespołu

2a. Jako lider chcesz (słusznie) mieć poczucie pełnej kontroli nad postępem prac zespołu - chcesz mieć pewność, że praca twojego zespołu rzeczywiście jest realizowana poprawnie i terminowo.

2b. Nie chcesz jednak, aby zarządzanie zadaniami i kontrolowanie postępów bieżących zadań pochłaniało twój cenny czas i energię. Wolałbyś poświęcić go na czynności dające realną wartość firmie i tobie - działania, które prowadzą do wzrostu firmy i twojego rozwoju.


Znów balansujesz między kontrolowaniem postępów prac zespołu (2a) i potrzebą wygospodarowywania czasu i energii na to, co na prawdę ważne (2b). Utrzymujące się napięcie, aby utrzymać równowagę, znów pochłania twój czas i energię.

Podobnie, wzajemne oddziaływania w obszarze szans i zagrożeń, jest po trzecie - last but not least - dostrzegalne na płaszczyźnie angażowania twoich pracowników w proces realizacji i organizacji ich zadań.


3. Jasność celów: praca członka zespołu-praca zespołu

3a. Chcesz, aby każdy pracownik wiedział, co i na kiedy ma zrobić, zawsze wywiązywał się z obowiązków.

3b. Masz obawy, że oddanie pracownikom większej samodzielności i odpowiedzialności w obszarze realizacji i organizacji pracy oraz celów spowoduje - z perspektywy pojedynczego pracownika - utratę wizji wspólnego celu zespołowego, a z perspektywy firmy - wzrost chaosu, a podwładni przestaną przypominać drużynę grającą do jednej bramki.


Organizując pracę znów balansujesz pomiędzy zarządzaniem bieżącą pracą każdego pracownika (3a) i pilnowaniem realizacji celów całego zespołu (3b), a utrzymujące się w ten sposób napięcie, mające na celu zachowanie możliwie korzystnej równowagi, znów absorbuje twój czas i energię.


Rys. 1. Oddziaływania te przedstawia trójkąt potencjału: lider-pracownicy-praca zespołu:

Sprawnie i w prosty sposób eliminując trudności jesteś w stanie zwiększyć zaangażowanie managerów i współpracowników dzięki optymalizacji procesów w firmie. W ten sposób twoi ludzie mają więcej czasu np. na działania przekładające  się wprost na wzrost satysfakcji klientów.
Sprawnie i w prosty sposób eliminując trudności jesteś w stanie zwiększyć zaangażowanie managerów i współpracowników dzięki optymalizacji procesów w firmie. W ten sposób twoi ludzie mają więcej czasu np. na działania przekładające  się wprost na wzrost satysfakcji klientów.


Realne koszty utrzymywania napięć

Ile czasu w praktyce traci Twoja organizacja lub zespół w wyniku utrzymywania ww. napięć w ciągu jednego dnia, miesiąca, roku?

Procesy związane z realizacją zadań i organizacją pracy zostały przez nas przeanalizowane w ponad 500. zespołach. Dane, które uzyskaliśmy za pomocą pomiarów, zostały uśrednione - w ten sposób powstał kalkulator uwolnionego czasu. Możesz on-line sprawdzić ile czasu tracicie na konkretne czynności.

Rys. 2. Skuteczne narzędzia do zarządzania zadaniami mogą wygenerować realne oszczędności sięgające nawet kilku mln. zł rocznie. Jak to działa i jak można to zrobić?

Nawet wielu doświadczonych konsultantów w rozmowie z klientem przejawia brak świadomości, że na rynku istnieją już perfekcyjne narzędzia umożliwiające minimalizację czasu, który firmy tracą pracę nad projektami, czy na za długie spotkania online.  Odpowiedzi na te i inne pytania umożliwia skorzystanie z kalkulatora uwolnionego czasu online. Wystarczy wypełnić  dane i wymagane pola.
Nawet wielu doświadczonych konsultantów w rozmowie z klientem przejawia brak świadomości, że na rynku istnieją już perfekcyjne narzędzia umożliwiające minimalizację czasu, który firmy tracą pracę nad projektami, czy na za długie spotkania online.  Odpowiedzi na te i inne pytania umożliwia skorzystanie z kalkulatora uwolnionego czasu online. Wystarczy wypełnić  dane i wymagane pola.


Poznasz również  potencjał do optymalizacji w twoim teamie, obliczając impakt finansowy oraz ile możecie zyskać w wyniku eliminacji marnotrawstw i usunięcia braków optymalizacyjnych. Powstają następujące pytania:

  • Czy i jak można wyeliminować napięcia zobrazowane trójkątem potencjału?
  • Czy możliwe jest wprowadzenie automatyzmu, który sam utrzymuje równowagę w zespole, tak, aby organizowanie pracy w firmie nie pochłaniało zbyt dużo twojego czasu i energii?
  • Czy napięcia: manager-zatrudnieni-praca zespołów, zamiast hamować rozwój lidera, pracowników i postępy w pracy, mogą przy niewielkim wysiłku teamu i lidera, stać się katalizatorami jej szybkiego i trwałego wzrostu?
  • W jaki sposób to osiągnąć?


Skuteczna organizacja pracy zespołu krok po kroku. Trójkąt wzrostu

Napięcia w trójkącie potencjału: lider-podwładni-praca zespołu, mogą stać się katalizatorami wzrostu firmy - aby to osiągnąć należy przeprowadzić tranzycję napięć z trójkąta potencjału w energię do wzrostu, którą charakteryzuje trójkąt wzrostu.

Oto dynamiczny obraz eliminacji napięć na trzech bokach trójkąta potencjału w kierunku trójkąta wzrostu:


Ad 1. Między liderem i zespołem. Co należy umożliwić zespołowi?

Jeżeli chcesz, aby praca twojego, którą ma wykonać twój zespół zawsze była realizowana poprawnie i terminowo i chcesz uniknąć negatywnego oddziaływania na członków zespołu (1b), rozwiązaniem jest automatyzm, który optymalnie rozdziela pracę.

Wyobraź sobie, że system automatycznie przekazuje informacje o zadaniach do odpowiednich pracowników, zgodnie z ich kompetencjami i preferencjami. ‍To pozwala równomiernie rozłożyć pracę, a twoi ludzie mają poczucie sprawiedliwego obciążenia zadaniami.

Eliminujesz ryzyko wywierania presji na pracowników - koniec z obwinianiem lidera. Za rozdzielanie zadań odpowiada automat, którego działanie jest transparentne dla wszystkich. Eliminujesz ryzyko spadku motywacji pracowników, osłabienia ich morale i ryzyko odejść, utraty doświadczonej kadry i potrzeby rekrutacji nowych. Ich zaangażowanie rośnie.

Nie musisz już tracić czasu i energii na balansowanie między 1a i 1b. Napięcie, między tym, czego chcesz i tym, czego się obawiasz jest minimalizowane, a twój czas i energia, które wcześniej szły na utrzymanie najkorzystniejszej równowagi pomiędzy 1a i 1b, teraz możesz spożytkować na czynności  dające większą wartość organizacji.

Analogiczne usprawnienie można przeprowadzić w obszarze twojego - lidera - zaangażowania w proces realizacji pracy w zespole.


Ad 2. Lider-zespół. Jak współpracować?

Jeżeli chcesz mieć poczucie pełnej kontroli nad postępem prac w zespole oraz pewność, że praca twojego zespołu rzeczywiście jest realizowana poprawnie i terminowo i chcesz przy tym uniknąć opisanego wyżej (2b) negatywnego oddziaływania na prace w zespole, rozwiązaniem jest wprowadzenie automatyzmu, który zbiera i porządkuje zadania.

Wyobraź sobie narzędzie, które zbiera informacje o nowych zadaniach z różnych systemów transakcyjnych i ustawia je w kolejce według ustalanych przez ciebie priorytetów. ‍‍Dzięki temu masz pewność, że priorytetowe zadania zostaną zrealizowane na czas, a doglądanie postępów bieżących zadań zespołu nie musi już pochłaniać nadmiernie twojego czasu i energii. Dzięki transparentnej komunikacji nie musisz już tracić czasu i energii na balansowanie między 2a i 2b.

Możesz w jeszcze większej części poświęcić go na czynności dające wam dodatkową, realną wartość, tj. na działania, które prowadzą do wzrostu organizacji i bezpośrednio twojego rozwoju. Twój zespół wie co ma robić i robi to sprawnie i skutecznie, dzięki temu masz więcej czasu i energii na to, co na prawdę ważne.

Analogiczne usprawnienie możesz wprowadzić w obszarze angażowania twoich pracowników w proces realizacji i zarządzania zadaniami.


Ad 3. Członkowie teamu. Jak pracujemy aby zaangażować?

Jeżeli chcesz, aby każdy twój pracownik wiedział, co i na kiedy ma zrobić i zawsze wywiązywał się z obowiązków i chcesz przy tym uniknąć opisanego wyżej (3b) negatywnego oddziaływania na prace zespołu, rozwiązaniem jest wprowadzenie automatyzmu, który prowadzi jak GPS.

Wyobraź sobie system, dzięki któremu pracownik naciska przycisk i dostaje zadanie. Po wykonaniu zadania pobiera kolejne. System dawkuje pracownikowi zadania jedno po drugim. Dzięki temu każdy członek twojej drużyny może w stu procentach skoncentrować się na tym, co robi i kieruje się optymalną drogą do realizacji celów zespołu.

Dzięki systemowi eliminujesz obawy, że oddanie większej samodzielności pracownikom i jasno zdefiniowanej odpowiedzialności w obszarze realizowania i organizowania pracy oraz realizacji celów, może spowodować - z perspektywy pojedynczego pracownika - utratę wizji celów zespołowych. Eliminujesz również ryzyko braku komunikacji i wzrostu chaosu w zespole, mogącego być bezpośrednio wynikiem tego, że podwładni przestaliby stanowić drużynę grającą do jednej bramki.

Nie musisz już tracić czasu i energii na pytania o balansowanie między 3a i 3b. Twój czas i energia, które wcześniej były konsumowane na utrzymanie możliwie korzystnej równowagi pomiędzy 3a i 3b, teraz mogą być spożytkowane na czynności i aktywności dające większą wartość organizacji.


Od identyfikacji potencjału zespołu do zielonych KPIs. Do kogo należy pierwszy krok?

W ten sposób napięcia na wszystkich trzech bokach trójkąta potencjału dostarczają energię do wzrostu organizacji, stymulując skuteczną współpracę, którą charakteryzuje się trójkąt wzrostu:

Rys. 3. Tranzycja trójkąta potencjału do trójkąta wzrostu. Napięcia w trójkątnym obszarze: lider-członkowie teamu-praca zespołu, mogą przy niewielkim wysiłku firmy stać się katalizatorami jej zaskakująco szybkiego rozwoju.

Dzięki aplikacji odpowiedniego narzędzia i rozwijaniu projektu oraz rozwianiu wątpliwości doświadczenie różnych osób zaangażowanych w prace nad projektem  stale się zwiększa i prowadzi również do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów
Dzięki aplikacji odpowiedniego narzędzia i rozwijaniu projektu oraz rozwianiu wątpliwości doświadczenie różnych osób zaangażowanych w prace nad projektem  stale się zwiększa i prowadzi również do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów


Tą drogą tworzysz w zespole maksymalnie efektywne, wspólne środowisko pracy oparte na transparentnej współpracy między pracownikami oraz między zespołem i liderami. Wszyscy wiedzą co mają robić i mogą w 100. procentach skupić się na pracy zamiast tracić czas, np. na wielogodzinne spotkania on-line.

W zespole pojawia się naturalna przestrzeń do rozwoju dodatkowych umiejętności i energia do zmian. Nowe kompetencje w zespole zwiększające kwalifikacje umożliwiają planowanie oparte na jasnej komunikacji, rozwijanie wspólnej wiedzy i podejmowanie najlepszych decyzji (np. dotyczących możliwości awansu).

W tle działania systemu zbierane są dane o statusie realizacji zadań i KPIs — trafiają na wspólny dashboard zespołu. Dzięki temu na bieżąco ty i zespół macie wiedzę nie tylko o postępach pracy: wychwytujecie nieefektywności i wprowadzacie usprawnienia. Zespół angażuje się w zmiany, macie poczucie efektywnej współpracy.

Opisany automat zapewnia maksymalną sprawność organizacji w realizacji bieżących celów. Sprawia, że możliwa jest skuteczna optymalizacja procesów, a dzięki wielu dodatkowym korzyściom wiesz, jak przyspieszyć wzrost organizacji.