Kalkulator uwolnionego czasu

Oblicz, ile możesz zyskać jeśli wyeliminujesz 7+7 głównych "zjadaczy" godzin i energii w zespołach Business Services oraz Back/Middle Office

Uzupełnij dane, aby poznać wyniki.

Liczba pracowników liniowych
Liczba menedżerów / kierowników liniowych
Średnie wynagrodzenie pracownika liniowego (koszt pracodawcy)
Średnie wynagrodzenie menedżera (koszt pracodawcy)
Suma potencjału uwolnionych godzin (rocznie)
Potencjalna oszczędność po eliminacji "zjadaczy” czasu (rocznie w zł)

Pobierz raport i zobacz rekomendacje jak zaoszczędzić czas

Poznaj rekomendacje

Sprawdź w praktyce jak uwolnić czas

Zapisz się na symulację
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dane poniżej zawierają liczne inspiracje oraz konkretne informacje. Zainwestuj do 5 minut, by uświadomić sobie, jakie są główne "zjadacze" czasu i energii w zespołach Business Services i back/middle office oraz zobaczyć ile konkretnie czasu one zabierają. Poznaj też konkretne zastosowania harmodesku, które pozwalają na uwolnienie czasu.

Potencjał uwolnionego czasu

Roczna suma potencjału uwolnionego czasu
(
krótko i średnioterminowo)

godz
Roczne oszczędności wynikające z potencjalnej oszczędności po eliminacji "zjadaczy" czasu (krótko i średnioterminowo)

Podsumowanie potencjału krótkoterminowego (2 do 10 tygodni)

Krótkoterminowy potencjał uwolnienia czasu: suma straconych godzin pracownika i menedżera (miesięcznie)

godz
Krótkoterminowy potencjał uwolnienia czasu: suma straconych godzin pracownika i menedżera (rocznie)

godz

Podsumowanie potencjału średnioterminowego (2 do 12 miesięcy)

Średnioterminowy potencjał uwolnienia czasu: suma straconych godzin pracownika i menedżera (miesięcznie)

godz
Średnioterminowy potencjał uwolnienia czasu: suma straconych godzin pracownika i menedżera (rocznie)

godz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zastosowanie Harmodesku w Twojej organizacji może być szybką, tanią i sprawdzoną metodą eliminacji zjadaczy czasu. Sprawdź jakie oszczędności możesz uzyskać po wdrożeniu Harmodesku.

Harmodesk — efekty wdrożenia

Roczna suma uwolnionego czasu (krótko i średnioterminowo)

godz
Roczne oszczędności wynikająca ze wdrożenia Harmodesku
(krótko i średnioterminowo)

Podsumowanie potencjału krótkoterminowego
(do 2 miesięcy po wdrożeniu)

Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera do 2 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (miesięcznie)

godz
Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera do 2 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (rocznie)

godz

Podsumowanie potencjału krótkoterminowego
(od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu)

Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (miesięcznie)

godz
Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (rocznie)

godz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

7 "zjadaczy" godzin i energii do szybkiej i łatwej eliminacji
(w okresie od 2 do 10 tygodni)

Suma "zjedzonych" godzin pracownika i menedżera (miesięcznie)

godz
Suma "zjedzonych" godzin pracownika i menedżera (rocznie)

godz
Roczne oszczędności wynikające z wartości uwolnionego czasu

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 4 "zjadacze" godzin i energii pracowników

plus

Czas poświęcony na porządkowanie, planowanie, komunikowanie się wokół organizacji i monitorowania statusów zadań (wielość różnych działań w trakcie każdego dnia)**

9%
etatu
0,7 godzin dziennie

1. Praca nad kilkoma zadaniami jednocześnie, praca w środowisku systemowym niesprzyjającym skupieniu

3%
0,2 godzin dziennie

2. Szczegółowa komunikacja z menedżerem na temat zadań do realizacji w danym dniu oraz statusu realizacji spraw w tym problemów z realizacją zadań

3%
0,2 godzin dziennie

3. Planowanie swojej pracy, czas poświęcony na podejmowanie decyzji w przypadku konfliktu priorytetów, zakłócenia związane z zarządzaniem pilnymi "wrzutkami"

3%
0,2 godzin dziennie

4. Szukanie informacji o zadaniach, porządkowanie zadań, zarządzanie zadaniami wstrzymanymi (odnalezienie, uporządkowanie)

1%
0,1 godzin dziennie

**UWAGA! Chodzi tutaj o czynności zbędne przy obecnie dostępnej technologii, które “zjadają czas” potrzebny na to co daje realną wartość dodaną.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 3 "zjadacze" godzin i energii menedżerów

plus

Czas poświęcony na organizację, monitorowanie i raportowanie**

16% etatu
1,25 godzin dziennie

5. Kontrola statusu wykonalności wszystkich zadań w ciągu dnia oraz „negocjacji z pracownikami” co do przypisania zadań niezrealizowanych przez innych pracowników

6%
0,5 godzin dziennie

6. Przygotowywanie i ręczne rozdzielanie zadań tak, aby wydelegować pracę dla poszczególnych pracowników oraz inne czynności techniczne z tym związane

6%
0,5 godzin dziennie

7. Przygotowywanie statystyk wyciągając i konsolidując dane z różnych systemów tranzakcyjnych oraz z innych plików zewnętrznych do celów raportowych oraz do spotkań z zespołem

3%
0,25 godzin dziennie

**UWAGA! Chodzi tutaj o czynności zbędne przy obecnie dostępnej technologii, które “zjadają czas” potrzebny na to co daje realną wartość dodaną.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zastosowanie Harmodesku w Twojej organizacji może być szybką, tanią i sprawdzoną metodą eliminacji zjadaczy czasu. Sprawdź jakie oszczędności możesz uzyskać po wdrożeniu Harmodesku.

Harmodesk — efekty wdrożenia

Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera do 2 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (miesięcznie)

godz
Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera do 2 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (rocznie)

godz
Roczne oszczędności wynikające z wartości uwolnionego czasu

Do 2 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 5 usprawnień dzięki Harmodesk

plus

Uwolniony czas pracownika (liczba godzin w przeciętnym dniu roboczym) dzięki zastąpieniu realizacji czynności, które są zautomatyzowane w Harmodesku

12% etatu
0,95 godzin dziennie

1. Poprawa produktywności dzięki skupieniu się na 1 zadaniu w danym czasie i pewności, że jest to właściwe zadanie dla pracownika na ten czas

3%
0,25 godzin dziennie

2. Automatyzacja komunikacji na temat zadań do realizacji w danym dniu oraz statusu realizacji spraw, w tym problemów z realizacją zadań — poprzez dane widoczne na tablicy wizualizacyjnej dostępnej online

3%
0,2 godzin dziennie

3. Brak potrzeby planowania — automatyzacja alokacji zadań daje pewność, że każdy pracownik robi w danej chwili te zadania, które są priorytetowe, pilne "wrzutki" są w sposób zautomatyzowany priorytetyzowane w systemie

3%
0,2 godzin dziennie

4. Poprawa produktywności dzięki temu, że wszystkie zadania są uporządkowane, nic się nie gubi i że mam w 1 miejscu zebrane zadania wstrzymane, do których muszę wrócić

1%
0,1 godzin dziennie

5. Nie ma potrzeby dodatkowego raportowania swojej pracy w systemie timesheet lub w innej formie — pomiar zadań dokonuje się w trakcie ich realizacji

3%
0,2 godzin dziennie

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 3 usprawnienia dzięki Harmodesk

plus

Uwolniony czas menedżera (liczba godzin w przeciętnym dniu roboczym) dzięki zastąpieniu realizacji czynności, które są zautomatyzowane w Harmodesku

16% etatu
1,25 godzin dziennie

6. Brak konieczności kontroli wykonalności wszystkich zadań w ciągu dnia oraz automatyzacja alokacji dla "wolnych" pracowników niezrealizowanych zadań, które były wcześniej alokowane do innego pracownika

6%
0,5 godzin dziennie

7. Pełna automatyzacja alokacji zadań na podstawie priorytetów raz wprowadzonych do narzędzia

6%
0,5 godzin dziennie

8. Statystyki i rzetelne dane gotowe od ręki, brak potrzeby przygotowywania statystyk, wyciągając i konsolidując dane z różnych systemów transakcyjnych oraz z innych plików zewnętrznych do celów raportowych, oraz do spotkań z zespołem

3%
0,25 godzin dziennie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

7 "zjadaczy" godzin i energii do eliminacji w średnim okresie
(od 2 do 12 miesięcy)

Suma "zjedzonych" godzin pracownika i menedżera (miesięcznie)

godz
Suma "zjedzonych" godzin pracownika i menedżera (rocznie)

godz
Roczne oszczędności wynikające z wartości uwolnionego czasu

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 4 "zjadacze" godzin i energii pracowników

plus

Czas poświęcony na nieoptymalną realizację zadań wynikającą z przyjętej metody organizacji pracy**

17% etatu
28 godzin miesięcznie

1. Straty czasu wynikające z nierównomiernego rozłożenia pracy w zespole w danym dniu powodującego u jednych pracę w napięciu, by zdążyć — przekładającym się na jakość pracy i nadgodziny, a u innych przejawia się w nieproduktywnym  czekaniu na pracę lub "luzowaniu" w danym dniu, w którym ilość zadań jest ograniczona.

5%
8 godzin miesięcznie

2. Strata produktywności wynikająca z tego, że pracownicy realizują zadania, które są poniżej ich kompetencji oraz takie, których wykonywać nie lubią

5%
8 godzin miesięcznie

3. Straty czasu poświęconego na rozwiązywaniu problemów jakościowych — związanych z backlogiem, zarządzaniem wstrzymaniami zadań, popełniania podobnych błędów jakościowych

2%
4 godziny miesięcznie

4. Każdy z pracowników realizuje dany typ zadania w "trochę" inny sposób. Straty czasu wynikające  z braku znajomości i braku stosowania najlepszych praktyk realizowania danego zadania przez wszystkich pracowników

5%
8 godzin miesięcznie

**UWAGA! Chodzi tutaj o czynności zbędne przy obecnie dostępnej technologii, które “zjadają czas” potrzebny na to co daje realną wartość dodaną.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 3 "zjadacze" godzin i energii menedżerów

plus

Uwolniony czas menedżera (liczba godzin w przeciętnym dniu roboczym) dzięki zastąpieniu realizacji czynności, które są zautomatyzowane w Harmodesku**

10% etatu
16 godzin miesięcznie

5. Czas poświęcony na zbieranie danych, konsolidacje, dodatowe analizy, które umożliwiają zarządzanie produktywnością, terminowością i jakością realizowanej pracy (stawianie celów, monitorowanie, raportowanie, rozliczanie)

4%
6 godzin miesięcznie

6. Czas poświęcony na organizację i monitorowanie danych na temat statusu wdrażania nowych pracowników oraz na czynności administracyjne i analityczne związane z zarządzaniem rozwojem kompetencji pracowników

4%
6 godzin miesięcznie

7. Czas poświęcony na zbieranie danych, dodatkowe analizy, które umożliwiają planowanie pracy, zarządzanie zasobami, organizację zastępstw, planowanie urlopów

2%
4 godziny miesięcznie

**UWAGA! Chodzi tutaj o czynności zbędne przy obecnie dostępnej technologii, które “zjadają czas” potrzebny na to co daje realną wartość dodaną.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zastosowanie Harmodesku w Twojej organizacji może być szybką, tanią i sprawdzoną metodą eliminacji zjadaczy czasu. Sprawdź jakie oszczędności możesz uzyskać po wdrożeniu Harmodesku.

Harmodesk — efekty wdrożenia

Od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku

Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (miesięcznie)

godz
Suma uwolnionych godzin pracownika i menedżera od 2 do 12 miesięcy po wdrożeniu Harmodesku (rocznie)

godz
Roczne oszczędności wynikające z wartości uwolnionego czasu

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 4 usprawnienia dzięki Harmodesk

plus

Uwolniony czas pracownika (liczba godzin w przeciętnym dniu roboczym) dzięki zastąpieniu realizacji czynności, które są zautomatyzowane w Harmodesku

17% etatu
28 godzin miesięcznie

1. Równomierne rozłożenie pracy w zespole eliminujące nadgodziny niektórych członków zespołu oraz zapewniające wykorzystanie dostępnego czasu członków zespołu

5%
8 godzin miesięcznie

2. Poprawa produktywności wynikająca z tego, że pracownicy realizują zadania zgodne z ich preferencjami (wewnętrzna motywacja) oraz mocnymi stronami

5%
8 godzin miesięcznie

3. Uwolniony czas z czynności dotyczących rozwiązywania problemów, frustracji wokół zarządzania backlogiem, zarządzania wstrzymaniami zadań, popełniania podobnych błędów jakościowych

2%
4 godzin miesięcznie

4. Uwolniony czas dzięki eliminacji marnotrawstwa, unifikacji i standaryzacji sposobu realizacji zadań, stosowania najlepszych praktyk przez wszystkich członków zespołu

5%
8 godzin miesięcznie

godz

*Założenia na bazie danych z doświadczeń w ponad 500 zespołów Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak to obliczyliśmy*? - 3 usprawnienia dzięki Harmodesk

plus

Uwolniony czas menedżera (liczba godzin w przeciętnym dniu roboczym) dzięki zastąpieniu realizacji czynności, które są zautomatyzowane w Harmodesku

10% etatu
16 godzin miesięcznie

5. Zarządzanie produktywnością, terminowością i jakością realizowanej pracy (stawianie celów, monitorowanie, raportowanie, rozliczanie)

4%
6 godzin miesięcznie

6. Zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników (określanie celów, monitorowanie wdrożenia nowych umiejętności, monitorowanie wdrożenia nowych pracowników)

4%
6 godzin miesięcznie

7. Wysokopoziomowe planowanie pracy, zarządzanie zasobami, planowanie urlopów

2%
4 godzin miesięcznie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.