Monitorowanie ROI

Świadomie wprowadzaj zmiany i usprawnienia dające korzyści Twojej organizacji. Posługując się dostarczanymi Ci na bieżąco pomiarami efektów wprowadzanych zmian, jesteś w stanie maksymalizować płynące z nich zyski.

Zobacz rozwiązania
Monitorowanie ROI

Co możesz usprawnić?

Chcesz mieć pewność, że zmiany i usprawnienia, które wprowadzasz, przynoszą właściwe efekty.

Potrzebujesz szybkiego i rzetelnego pomiaru wpływu każdej zmiany na budżet.

Potrzebujesz twardych danych na temat efektu finansowego zmian i usprawnień, do rozmów z zarządem, biznesem, pracownikami i klientami.

W czym możemy Ci pomóc?

Zyskaj pewność, że wprowadzając konkretną zmianę trafiasz w punkt, a usprawnienie jest optymalne

Dzięki Harmodesk uzyskujesz wiarygodne dane na temat efektów zmian i usprawnień – szybko znajdujesz trafne argumenty do rzeczowych negocjacji z zarządem, biznesem, pracownikami i klientami.

Korzystaj z szybkiego i rzetelnego pomiaru efektu zmian i usprawnień

Harmodesk monitoruje zwrot z inwestycji w czasie rzeczywistym, mierząc efekty wszystkich zmian i usprawnień – kluczowe dane masz w jednym miejscu.

Rozmyślnie dysponuj budżetem i czasem zespołu

Dzięki Harmodesk uzyskujesz wiarygodne dane na temat efektów zmian i usprawnień – szybko znajdujesz trafne argumenty do rzeczowych negocjacji z zarządem, biznesem, pracownikami i klientami.

Korzyści ze stosowania Harmodesku związane ze zautomatyzowaniem i wizualizacją czynności wokół danych i statystyk do celów zarządczych, w ciągu kilku miesięcy mogą uwolnić 10 proc. Twojego czasu i czasu innych liderów.

Sprawdź, w jaki jeszcze sposób Harmodesk prowadzi do uwolnienia Twojego czasu, czasu innych menedżerów oraz pracowników liniowych. Skorzystaj z kalkulatora uwolnionego czasu, stworzonego na podstawie doświadczeń w ponad 500 zespołach Business Services oraz Back/Middle Office.

Monitorowanie ROI

"Przy nowym kontrakcie nie musimy zatrudniać dodatkowych pracowników, dzięki czemu znacznie obniżyliśmy koszty. Zwrot z inwestycji w projekt to ponad 300 proc. po 12 miesiącach."

Tomasz Brożyna
Regional COO East Europe