Asseco

Jak zapewnić pełną przejrzystość i zaufanie w pracy zdalnej.

Rafał Kozłowski, Vice President, CFO Asseco opowiada o efektach i wrażeniach ze stosowania Harmodesk w Asseco.

Obejrzyj webinar
Asseco

W pionie finansów firmy Asseco S.A. zaobserwowano pogłębienie problemów związanych m.in. z: porządkowaniem, organizacją i priorytetyzacją zadań pochodzących z wielu systemów, widocznością dla menedżerów statusów realizacji zadań w zespole, komunikacją między członkami zespołu. Czynności te, po przejściu zespołu na pracę zdalną, w większym stopniu niż wcześniej pochłaniały czas pracowników i menedżerów, a dynamiczna sytuacja wprowadziła zespół w tryb gaszenia pożarów. Podjęto decyzję o wdrożeniu Harmodesk.

Rafał Kozłowski
CFO, Wiceprezes

Obejrzyj webinar, jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób dzięki Harmodesk:

Uporządkowano i zautomatyzowano rozdzielanie zadań pochodzących z wielu systemów.

Pracownicy i liderzy uzyskali w jednym miejscu jasny obraz zadań wymagających realizacji.

Menedżer i pracownicy nie tracą już czasu — wszyscy wiedzą co, kto i na kiedy ma zrobić.

Koniec z gaszeniem pożarów, jest poczucie kontroli i pewność, że problemy nie wrócą.