Efektywność i angażowanie zespołu

Spraw, aby Twoi pracownicy szybciej i chętniej wykonywali zadania. Harmodesk automatycznie pobierze informacje o zadaniach i przekaże pracownikom zgodnie z ich kompetencjami i oczekiwaniami.

Zobacz rozwiązania
Efektywność i angażowanie zespołu

Co możesz usprawnić?

Masz aspiracje, żeby wykorzystać pełen potencjał pracowników.

Nie chcesz obawiać się reakcji zespołu na presję i spadku morale.

Chcesz pewnego i skutecznego przepisu na szybkie i trwałe motywowanie zespołu.

W czym możemy Ci pomóc?

Miej pewność dotrzymania terminów realizacji

System na bieżąco, zgodnie z priorytetami, rozdziela zadania według dostępności i kompetencji pracowników. W ten sposób budujesz środowisko pracy, w którym każdy może skupić się w stu procentach na realizowanym zadaniu i znika poczucie monotonności.

Dyryguj spokojnie zespołem, kontrolując obciążenie pracą

Harmodesk pozwala Ci monitorować w czasie rzeczywistym zadania wykonywane przez twoich pracowników – dzięki temu, możesz zapewnić równomierny rozkład zadań, tak aby każdy pracownik miał poczucie, że są one rozłożone sprawiedliwie.

Wzbudzaj zaangażowanie pracowników

Dzięki ustawieniom systemu, możesz zadbać o optymalne delegowanie zadań dopasowane do preferencji pracowników, co bezpośrednio wpływa na ich satysfakcję i efektywność.

W ciągu zaledwie kilku tygodni jesteś w stanie uwolnić 6 proc. czasu pracowników liniowych dzięki wprowadzeniu automatycznej alokacji zadań i komunikacji na temat zadań. Sprawdź, ile dodatkowo czasu — pracowników liniowych, jak również Twojego i innych liderów — możesz uwolnić dzięki Harmodesk w tym krótkim okresie. Zobacz również, na jakie inne korzyści możecie liczyć w dłuższym okresie. Skorzystaj z kalkulatora uwolnionego czasu, stworzonego na podstawie doświadczeń w ponad 500 zespołach Business Services oraz Back/Middle Office.

Jak zwiększyć efektywność zespołu?

Manager ma do dyspozycji wiele narzędzi i gotowych rozwiązań, które pomagają zwiększyć motywację pracowników i satysfakcję z pracy. Choć cel jest jeden - zwiększyć efektywność pracowników - to nie zawsze jest on realizowany. Mimo, że droga do zwiększenia efektywności pracowników prowadzi przez działania nakierowane na wzrost satysfakcji z pracy i odpowiednie motywowanie, to jest jeszcze jeden warunek konieczny bez spełnienia którego cele nie zostaną osiągnięte.

Wzrost zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z pracy jest możliwy w środowisku wzajemnego zaufania do lidera i sposobu jego zarządzania zespołem oraz organizacją pracy swojego zespołu.

Zobacz: Jak oprogramowanie IT umożliwia angażowanie pracowników i sprawnie organizuj pracę zespołu.

Aby zwiększyć efektywność pracownika zadbaj o jego zaangażowanie

W takich obszarach organizacji pracy zespołu, jak delegowanie zadań, kluczowe KPIs mające wpływ na efektywność twojego zespołu (terminowość, jakość, produktywność pracowników) nie powinno być miejsca na subiektywność ocen. Potrzebne są rzetelne i wiarygodne dane, które umożliwiają obiektywne oceny.

Potrzebna jest również jedna, wspólna dla wszystkich pracowników i managerów platforma pracy, w pełni i szczegółowo odzwierciedlająca bieżące statusy realizacji zadań każdego z pracowników oraz całego zespołu. Jeżeli pracownicy mają pewność, że efekty ich pracy podlegają obiektywnej ocenie oraz praca jest rozdzielana sprawiedliwie i pracownik otrzymuje szybkie rzetelne informacje zwrotne, otwiera się przestrzeń na skuteczne wdrożenie innych narzędzi angażowania członków twojego zespołu i ich motywowania w celu ich rozwoju i wzrostu wartości firmy.

Brak uwzględnienia tych kluczowych elementów może negatywnie wpływać na morale pracowników, zmniejsza zaangażowanie pracowników i satysfakcję pracowników z pracy, co bezpośrednio wpływa na ich pracę, efektywność (działania, zadania), wyniki i realizację wyznaczonych celów.

Zobacz: Jak uwolnić potencjał zespołu, aby skokowo poprawić morale i wyniki?

Jeden wspólny obraz pracy dla wszystkich to droga do szybszej realizacji celów zespołu

Pracownik, który realizuje swoją pracę warunkach gwarantujących transparentną ocenę względem innych członków zespołu, ma pewność, że jego sukces zostanie zauważony i doceniony przez innych pracowników (cały zespół) i managerów. Dodatkowo, ewentualna porażka (błąd, pomyłka) zostanie przez niego bez problemu zauważona zauważona i uznana stanowiąc rzeczowy argument niepodlegający dyskusji.

Taki model jeżeli jest wprowadzony systemowo gwarantuje organizacji szybki stabilny wzrost, dzięki stałemu wzrostowi umiejętności i kompetencji pracowników, dając pracownikom motywację do stałego poszerzania wiedzy i kwalifikacji. Dzięki wzbudzonemu w ten sposób zaangażowaniu pracowników, lider jest w stanie szybko zwiększyć efektywność nie tylko poszczególnych pracowników (realizują swoją pracę z zaangażowaniem), ale całego zespołu.

Zespół nabiera tym samym naturalnej energii do działania, realizując zadania w środowisku transparentnym i optymalnym dla pracowników. Taki model daje managerowi możliwości maksymalnie skutecznego zarządzania pracownikami i wykorzystania 100 proc. potencjału swojego zespołu.

Zobacz: Jak rozwiązanie IT zapewnia managerom i pracownikom wsparcie w modelu pracy hybrydowej.

Efektywność i angażowanie zespołu

"Zielony KPI stał się ważny dla zespołu. Pracownicy rzeczywiście mają fun z realizacji zadań. Po uprzedniej obojętności nie ma już śladu, zadziała się magia."

Katarzyna Fita
Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków