Rozwój kompetencji - wdrażanie nowych pracowników

Sprawnie rozwijaj umiejętności członków zespołu i wdrażaj nowych pracowników. Dzięki danym dostarczonym przez system, szybko zidentyfikujesz wąskie gardła i rozpowszechnisz najlepsze praktyki.

Zobacz rozwiązania
Rozwój kompetencji - wdrażanie nowych pracowników

Co możesz usprawnić?

Chcesz mieć pewność, że zespół zrealizuje wszystkie kluczowe zadania, niezależnie od absencji i rotacji pracowników.

Dostrzegasz potrzebę, żeby najlepsi pracownicy sprawnie i rzetelnie dzielili się swoim know-how z resztą zespołu.

Chcesz mieć pewność, że zespół zrealizuje wszystkie kluczowe zadania, niezależnie od absencji i rotacji pracowników.

W czym możemy Ci pomóc?

Spraw, żeby najlepsi pracownicy dzielili się umiejętnościami z zespołem

Dzięki danym z Harmodesk identyfikujesz pracowników najlepiej wykonujących konkretne zadania. Motywujesz Mistrzów, by przekazywali wiedzę innym, a nowi pracownicy dostają gotowy know-how.

Szybko i skutecznie buduj kompetencje pracowników

Mając dokładne pomiary realizacji zadań przez każdego pracownika, bez problemu identyfikujesz wąskie gardła. Pracownicy, którzy za nie odpowiadają, są na bieżąco delegowani na szkolenia do Mistrzów.

Wykorzystuj rosnący potencjał zespołu

Wraz z rozwojem kompetencji pracowników aktualizujesz te informacje w Harmodesk, więc system wie, komu delegować zadania. Czas na rozwój kompetencji wyznaczasz zgodnie z obłożeniem pracownika zadaniami – jesteś w stanie je przewidzieć, dzięki danym dostarczanym przez system.

Niemal jeden dzień pracy — to miesięczny wymiar czasu, który możesz uwolnić dzięki oferowanym przez Harmodesk usprawnieniom związanym z zarządzaniem rozwojem kompetencji pracowników (określanie celów, monitorowanie wdrożenia nowych umiejętności, monitorowanie wdrożenia nowych pracowników).

Sprawdź w jaki jeszcze sposób możesz uwolnić swój czas, czas pracy innych menedżerów oraz pracowników liniowych, korzystając z kalkulatora uwolnionego czasu, stworzonego na podstawie doświadczeń w ponad 500 zespołach Business Services oraz Back/Middle Office.

Rozwój kompetencji - wdrażanie nowych pracowników

"Liderzy zespołów mają w końcu czas na zarządzanie ludźmi, a nie muszą się wciąż zajmować zadaniami."

Rafał Kozłowski
CFO, Wiceprezes