SSC/BPO

Wykorzystaj w Twojej organizacji sprawdzone narzędzie, które skutecznie wspiera menedżerów w zarządzaniu pracą zespołów i optymalizacji procesów.

Zobacz rozwiązania
SSC/BPO

Co możesz usprawnić?

Dostrzegasz słabe punkty w Twojej organizacji i chcesz je eliminować, aby wszystkim pracowało się lepiej i bardziej efektywnie.

Masz aspirację, aby partycypować w budowaniu nowoczesnej struktury, w której procesy służące realizacji zadań operacyjnych są uporządkowane i przewidywalne.

Chcesz mieć udział w szybkim i pewnym sukcesie związanym z transformacją Twojej organizacji, która gwarantuje skokowy wzrost jakości i produktywności.

W czym możemy Ci pomóc?

Miej udział w pewnym sukcesie związanym z transformacją Twojej organizacji

Dzięki automatycznemu porządkowaniu zadań z różnych systemów i ich optymalnemu delegowaniu do odpowiednich członków zespołu każdy pracownik w Twojej organizacji wie, co i na kiedy ma zrobić. Uwalniasz czas menedżerów — mogą go poświęcić na działania faktycznie dające wartość Twojej firmie i szybko to docenią.

Zidentyfikuj i wyeliminuj niedoskonałości w Twojej firmie

Dzięki dostarczanym na bieżąco przez system szczegółowym danym oraz klarownym wizualizacjom menedżerowie mają pewność, że priorytetowe zadania zostaną zrealizowane na czas — monitorują statusy zadań, ustalają priorytety, identyfikują wąskie gardła i wprowadzają usprawnienia.

Wzmocnij Twoją pozycję osiągając pewny i szybki sukces

Nasze doświadczenie z dotychczasowych wdrożeń pokazuje, że trwały wzrost produktywności to minimum 10 procent. Przy 50 pracownikach, średnim koszcie całkowitym pracodawcy 7 tys. zł/mies., może to być 420 tys. zł/rocznie. Jaka jest dla Ciebie wartość 10 proc. poprawy produktywności w Twojej organizacji?

Dzięki automatyzacji i optymalizacji organizacji pracy, które umożliwia Harmodesk, w ciągu kilku miesięcy możesz uwolnić 25 proc. swojego czasu pracy oraz czasu innych liderów, jak również czasu pracowników liniowych.

Sprawdź, jak to możliwe korzystając z kalkulatora uwolnionego czasu, który stworzyliśmy na podstawie doświadczeń w ponad 500 zespołach Business Services oraz Back/Middle Office.

SSC/BPO

"Mamy wiele efektów: zmieniliśmy podejście, w końcu mamy czas na usprawnienia, zwiększyliśmy terminowość i jakość, wystandaryzowaliśmy nasze procesy."

Rafał Kozłowski
CFO, Wiceprezes