Zjadacze czasu pracy, a uwalniacze czasu pracy – poznaj kalkulator, który pokaże ci co zrobić, żeby poprawić wyniki

Nawet 1,3 mln zł rocznie może zyskać niewielki shared service dzięki eliminacji tzw. zjadaczy czasu. Oto kalkulator, dzięki któremu możesz obliczyć korzyści z ich eliminacji i dowiesz się, jak szybko poprawić organizację pracy w zespołach Business Services oraz Back / Middle Office.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Krzysztof Pimpicki
CEO, Harmodesk & Positive Productivity
Michał Stangret
Evangelist, Harmodesk & Positive Productivity

Zastanawiałeś się, jaki jest realny koszt twoich codziennych aktywności związanych po prostu z rozdzielaniem zadań pracownikom? Ile czasu zabiera ci monitorowanie statusów pracy członków zespołu? Ile czasu tracisz na “negocjacje z pracownikami”, co do przypisania niedokończonych zadań? Ile twojego czasu idzie na sporządzanie statystyk, wyciąganie i konsolidowanie danych z różnych systemów?


Najważniejsze zagadnienia:

Siedem zjadaczy czasu bieżącej pracy zespołów Business Services i Back Office

Siedem zjadaczy czasu wskutek nieoptymalnej organizacji pracy

Jak wyeliminować zjadacze czasu?

Uwalniacze czasu. Co zrobić z uwolnionym czasem?


To tylko przykłady zadań składających się na twoją codzienną, rutynową pracę. Organizacja pracy zespołów - szczególnie w modelu pracy hybrydowej i zdalnej - stała się jeszcze większym wyzwaniem pochłaniając więcej twojego cennego czasu i energii.

Bardzo często bieżące działania do tego stopnia podporządkowują sobie nasze grafiki, że brakuje czasu i energii na realizację zadań dających realną wartość organizacji. Zamiast budować zespoły, rozwijać organizacje, wytyczać i realizować cele zgodne z menedżerskimi ambicjami, niepostrzeżenie stajemy się więźniami prostych, przyziemnych działań. Niepostrzeżenie, ponieważ tak właśnie działają zjadacze czasu.


7 zjadaczy czasu bieżącej pracy zespołów Business Services i Back Office

W przypadku pracowników liniowych, kluczowym obszarem destrukcyjnego działania zjadaczy czasu są czynności wspierające bieżącą, codzienną realizację zadań. W szczególności związane z porządkowaniem, planowaniem i komunikowaniem się wokół organizowania i monitorowania statusów zadań. Zwróćmy uwagę na wielość tego rodzaju działań realizowanych przez pracowników każdego dnia.

Wśród nich wyróżniamy cztery główne zjadacze czasu pracowników liniowych, wynikające z:

 • Realizacji kilku zadań jednocześnie, w środowisku systemowym niesprzyjającym skupieniu.
 • Nieefektywnej komunikacji (z menedżerem) na temat zadań do realizacji w danym dniu oraz statusu realizacji spraw, w tym problemów z realizacją zadań.
 • Potrzeby samodzielnego planowania swojej pracy, podejmowania decyzji co robić w przypadku konfliktu priorytetów, zarządzania pilnymi "wrzutkami".
 • Konieczności samodzielnego szukania informacji o zadaniach przez pracowników, porządkowania ich, zarządzania zadaniami wstrzymanymi, których realizacja nie była możliwa za pierwszym razem, a które przed wznowieniem realizacji muszą zostać odnalezione i uporządkowane.

Rys. 1. Cztery główne zjadacze czasu bieżącej pracy zespołu

Statystyczny Polak poświęca w rzeczywistości dużo więcej niż osiem godzin dziennie na pracę, co może powodować podwyższony poziom napięcia i może zwiastować zwiększone problemy.
Statystyczny Polak poświęca w rzeczywistości dużo więcej niż osiem godzin dziennie na pracę, co może powodować podwyższony poziom napięcia i może zwiastować zwiększone problemy.


Po drugiej stronie procesów związanych z codzienną realizacją zadań są menedżerowie, narażeni na działanie zjadaczy czasu związanych z czynnościami dotyczącymi organizacji, monitorowania i raportowania, takimi jak:

 • Kontrola wykonalności wszystkich zadań w ciągu dnia (wiele do zrobienia), sprawdzanie oraz „negocjacje z pracownikami” co do przypisania niedokończonych przez innych zleceń.
 • Przygotowywanie i ręczne rozdzielanie zadań tak, aby wydelegować pracę dla poszczególnych pracowników oraz realizacja innych czynności technicznych z tym związanych.
 • Przygotowywanie statystyk wyciągając i konsolidując dane z różnych systemów transakcyjnych oraz z innych plików zewnętrznych do celów raportowych oraz do spotkań z zespołem.

Rys. 2. Trzy główne zjadacze czasu bieżącej pracy liderów

W procesie decyzyjnym kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie dziennej aktywności pracowników, a w przypadku braku realizacji trzymanie się następnych wyznaczonych terminów
W procesie decyzyjnym kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie dziennej aktywności pracowników, a w przypadku braku realizacji trzymanie się następnych wyznaczonych terminów


Na podstawie naszych doświadczeń z ponad 500. zespołami Business Services oraz Back/Middle Office stworzyliśmy model, na podstawie którego powstał kalkulator uwolnionego czasu umożliwiający, m.in. oszacowanie ilości czasu traconego w ww. obszarach.

 • W przypadku pracownika liniowego jest to 0,75 godzin dziennie, tj. 15,75 godzin miesięcznie (ok. 9 proc. miesiąca pracy).
 • W przypadku menedżera to 1,25 godzin dziennie, tj. 26,25 godzin miesięcznie (ok. 16 proc. miesiąca pracy).
Przykład. W organizacji składającej się z 50 pracowników liniowych pracujących w średnio 10-osobowych zespołach (5 menedżerów), wskutek działania powyższych 7 zjadaczy czasu organizacja traci 787,5 godz./mies. czasu pracy pracowników liniowych i 131,25 godz./mies. czasu pracy menedżerów. Zakładając, że średnio pracujemy 168 godzin w miesiącu (w zależności od układu świąt i weekendów miesięczna liczba ta waha się zwykle od 152 do 184 godz.) przekłada się to odpowiednio na blisko 5 etatów pracownika liniowego i niemal jeden etat menedżerski.

Rys. 3. Średni miesięczny wpływ zjadaczy czasu na czas pracy pracowników do szybkiej i łatwej eliminacji (w okresie od 2 do 10 tygodni)

Wypełnianie pustki związanej z uwolnieniem czasu pracy nie jest problemem, gdy pracownik ma pomysły na usprawnienia i chce się rozwijać.
Wypełnianie pustki związanej z uwolnieniem czasu pracy nie jest problemem, gdy pracownik ma pomysły na usprawnienia i chce się rozwijać.

Rys. 4. Średni miesięczny wpływ zjadaczy czasu na czas pracy liderów do szybkiej i łatwej eliminacji (w okresie od 2 do 10 tygodni)

Fiksowanie się na bieżących sprawach w najlepszym wypadku prowadzi do frustracji związanej z poczuciem braku sensu twojego życia
Fiksowanie się na bieżących sprawach w najlepszym wypadku prowadzi do frustracji związanej z poczuciem braku sensu twojego życia


To daje pierwszy obraz siły oddziaływania zjadaczy czasu. Co istotne, dodatkowo obserwujemy również znaczną utratę czasu poświęcanego na nieoptymalną realizację zadań wynikającą z przyjętej metody organizacji pracy.


7 zjadaczy czasu wskutek nieoptymalnej organizacji pracy

Na tym polu, w przypadku pracowników liniowych, wyróżniamy cztery główne zjadacze czasu, wynikające z:

 • Nierównomiernego rozłożenia pracy w zespole w danym dniu, co powoduje stres, aby zdążyć (przekładający się na gorszą jakość pracy, nadgodziny, obniżonej jakości życie), nieproduktywne oczekiwanie na pracę lub "luzowanie" w dniach z mniejszą liczbą zadań.
 • Braku dopasowania zadań do pracowników: pracownicy realizują zadania, które są poniżej ich kompetencji albo takie, których wykonywać nie lubią (spadek zaangażowania, motywacji).
 • Konieczności rozwiązywania problemów jakościowych, związanych z backlogiem, zarządzaniem wstrzymaniami zadań, popełnianiem podobnych błędów jakościowych.
 • Braku znajomości i stosowania najlepszych praktyk realizacji danego zadania przez wszystkich pracowników (pracownicy realizują zadania w inny sposób).


Rys. 5. Cztery główne zjadacze czasu pracowników wynikające z braku optymalnej organizacji pracy

Nietrafne decyzje cechujące się brakiem pomysłu psują samopoczucie menedżerom i w dłuższej perspektywie skutkują obniżeniem jakości życia.
Nietrafne decyzje cechujące się brakiem pomysłu psują samopoczucie menedżerom i w dłuższej perspektywie skutkują obniżeniem jakości życia.


Również w przypadku menedżerów obserwujemy znaczne straty czasu poświęcanego na nieoptymalną realizację zadań wynikającą z przyjętej metody organizacji pracy. Identyfikujemy tu takie zjadacze czasu, jak:

 • Konieczność zbierania danych, ich konsolidacji, dodatkowych analiz, które mają umożliwić zarządzanie produktywnością, terminowością i jakością pracy (stawianie celów, monitorowanie, raportowanie, rozliczanie).
 • Potrzeba organizacji i monitorowania danych na temat statusu wdrażania nowych pracowników, a także czynności administracyjne i analityczne związane z zarządzaniem rozwojem kompetencji pracowników.
 • Konieczność agregowana informacji i przeprowadzania dodatkowych analiz umożliwiających planowanie pracy, ich sprawdzanie, zarządzanie zasobami, organizację zastępstw, planowanie urlopów.

Rys. 6. Trzy główne zjadacze czasu liderów wynikające z braku optymalnej organizacji pracy


Pamiętaj, że czasami potrzebne jest inne podejście do zrobienia kolejnego kroku i spędzanie czasu wśród wartościowych ludzi.
Pamiętaj, że czasami potrzebne jest inne podejście do zrobienia kolejnego kroku  i spędzanie czasu wśród wartościowych ludzi.

Jak przekłada się to na ilość utraconego czasu zgodnie z opracowanym przez nas modelem?

 • W przypadku pracownika liniowego jest to 28 godz./mies. (ok. 17 proc. miesiąca pracy).
 • W przypadku menedżera jest to 16 godz./mies. (ok. 10 proc. miesiąca pracy).


Przykład. Kontynuując powyższy przykład organizacji (50 pracowników liniowych, 10-osobowe zespoły, 5 menedżerów), wskutek działania powyższych kolejnych 7 zjadaczy czasu organizacja traci dodatkowe 1400 godz./mies. czasu pracy pracowników liniowych i 80 godz./mies. czasu pracy menedżerów. Przekłada się to odpowiednio na ponad 8 etatów pracownika liniowego i niemal 0,5 etatu menedżerskiego (uwzględniając wspomniane założenie 168 godz. pracy w miesiącu).

Poniżej przedstawiamy

Rys. 7.  Średni miesięczny wpływ zjadaczy czasu na czas pracy pracowników do eliminacji w średnim okresie (od 2 do 12 miesięcy)

Złe rozplanowanie pracy przez liderów może skutkować brakiem realizacji określonych celów i zaniechaniem działań służących realizacji zadań
Złe rozplanowanie pracy przez liderów może skutkować brakiem realizacji określonych celów i zaniechaniem działań służących realizacji zadań

Rys. 8.  Średni miesięczny wpływ zjadaczy czasu na czas pracy liderów do eliminacji w średnim okresie (od 2 do 12 miesięcy)

Badania pokazują, że ludzie proaktywni mają cechy dobrych liderów i widać to na liczbach.
Badania pokazują, że ludzie proaktywni mają cechy dobrych liderów i widać to na liczbach.


Jak wyeliminować zjadacze czasu?

W sumie, wskutek działania wszystkich 14 ww. zjadaczy czasu, straty są następujące:

 • W przypadku pracownika liniowego jest to 43,75 godz./mies. (ok. 26 proc. miesiąca pracy).
 • W przypadku menedżera: 42,25 godz./mies. (ok. 26 proc. miesiąca pracy).
Przykład. Dla wspomnianej przykładowej organizacji działanie wszystkich 14 zjadaczy czasu skutkuje utratą blisko 2200 godz./mies. czasu pracy pracowników liniowych i ponad 210 godz./mies. czasu pracy menedżerów, a ten cały czas przekłada się odpowiednio na ponad 13 etatów pracownika liniowego i 1,25 etatu menedżerskiego (założenie czasu pracy 168 godz./mies.).

W sumie opisane 14 zjadaczy czasu kosztuje taką organizację blisko 1,3 mln zł rocznie (zakładając średni poziom wynagrodzeń: ok 7 tys. zł - pracownik liniowy, 12 tys. zł - menedżer).

Rys. 9. Potencjał uwolnionego czasu

Nie ulega wątpliwości, że wcześniejsze zaplanowanie działań i świadome podejmowanie decyzji, a nie ich odkładanie, są drogą, która zwykle prowadzi do eliminacji zagrożeń
Nie ulega wątpliwości, że wcześniejsze zaplanowanie działań i świadome podejmowanie decyzji, a nie ich odkładanie, są drogą, która zwykle prowadzi do eliminacji zagrożeń


O ile 7 zjadaczy czasu bieżącej pracy zespołów to nisko wiszące jabłka (do szybkiej i “łatwej” eliminacji w ciągu kilku tygodni), to zjadacze czasu pracy będące wynikiem braku optymalnej metody organizacji pracy, jesteśmy w stanie wyeliminować w średnim okresie (kilka miesięcy).

Uwalniacze czasu. Co zrobić z uwolnionym czasem?

Zarówno w przypadku menedżerów, jak i pracowników liniowych można przeznaczyć go na, np.: rozwój, działania nakierowane na wzrost jakości i dające większą wartość dla organizacji (utrzymanie klienta, dosprzedaż), realizację dodatkowych zadań związanych ze wzrostem skali, działania optymalizacyjne.

Uwolniony czas pozwala na realizację większej ilości pracy przez ten sam zespół - dzięki temu możemy zaoszczędzić na kosztach rekrutacji nowych pracowników, a zaoszczędzone środki wykorzystać, np. na podwyżki dla pracowników.

W ten sposób bezkosztowo zapewniamy środki na oczekiwany przez pracowników wzrost wynagrodzeń.

To tylko kilka wybranych sposobów wykorzystania uwolnionego czasu i energii.

Czy można uruchomić tego rodzaju mechanizm, który będzie w stanie automatycznie wprowadzić w organizacji środowisko sprzyjające ciągłemu rozwojowi i kulturze ciągłego doskonalenia opartych o wdrażanie najlepszych rozwiązań, jako nowych, najlepszych standardów?

 • Ile kosztują twoją organizację zjadacze czasu?
 • Ile można zyskać dzięki ich eliminacji?
 • Czy faktycznie jesteś w stanie odzyskać dla firmy ten cały czas?  
 • Jak to osiągnąć i przekuć zjadacze czasu pracy w uwalniacze czasu pracy?
 • Jak szybko poprawić organizację pracy w zespole i co zrobić, żeby szybko poprawić wyniki?

Sprawdź korzystając z przygotowanego przez nas: Kalkulatora uwolnionego czasu